Kollektiv Bewosstsinn

Wou fille mer eis Wëssen a Wësse zeechnen? Mir all goungen an d'Schoul, da lee mer Véirungen op héich an Liese vun de Bicher. Ouni méi Opmierksamkeet ze bezuelen, hunn mir vill vun Elteren, vun Frënn a leschter Zäit aus den Medien geléiert. Mee dat ass alles?

Vill flott Gaullisme nodeems se brauchen Nikola Tesla, Albert Einstein, dorënner Komponisten Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven an elauter zouginn dass d'Inspiratioun an de Fong vun der Universum iergendwou kënnt. Jiddereen huet hir eegent Theorie. Si sinn an ee matgemaach, datt si Inspiratioun et war net hir eegen Leeschtung, mä et ass komm iergendwou ausserhalb...

Haut si vill soen kollektive Bewosstsinn, Morphophysetik oder Akasha.